Số kí hiệu SỐ 979/UBND-TB
Trích yếu TB kết luận của lãnh đạo UBND huyện tại cuộc họp nghe Thanh tra huyện, các phòng, ban, cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 16/08/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :