Số kí hiệu So 978- TB-UBND
Trích yếu TB kết luận của lãnh đạo UBND huyện tại phiên họp giao ban nghe các phòng, ban, chuyên môn của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn báo cáo tiến độ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện
Nội dung
Ngày tạo 19/08/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :