Số kí hiệu Số 1640-CV/HU
Trích yếu V/v rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị
Nội dung
Ngày tạo 28/06/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :