Số kí hiệu Số 1227/UBND-NV
Trích yếu V/v thực hiện Kế hoạch số 101/KH-HĐ ngày 12/6/2019 của Hội đồng thẩm định biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 28/06/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :