Số kí hiệu Số 1079/UBND-TTr
Trích yếu V/v tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
Nội dung
Ngày tạo 11/06/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :