Số kí hiệu Số 1077/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt (Procambarut clarkii)
Nội dung
Ngày tạo 11/06/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :