Số kí hiệu Chỉ thị Số 02/CT-UBND
Trích yếu Chỉ Thị về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 07/06/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :