Số kí hiệu Số 2603-CV/TU
Trích yếu Thực hiện công điện ngày 04/6/2019 của TT CP về tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
Nội dung
Ngày tạo 06/06/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :