Số kí hiệu số 956/UBND-KT&HT
Trích yếu V/v thường xuyên đảm bảo công tác phòng cháy và chữa cháy tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chợ trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 24/05/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :