Số kí hiệu Số 1574-CV/HU
Trích yếu V.v cải tạo cống rãnh thoát nước và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu dân cư
Nội dung
Ngày tạo 21/05/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :