Số kí hiệu số 396/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND tỉnh về "Tăng cường công tác Phòng, chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều năm 2019"
Nội dung
Ngày tạo 22/03/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :