Số kí hiệu số 345/UBND-TNMT
Trích yếu V/v đẩy mạnh kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loại động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại
Nội dung
Ngày tạo 14/03/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :