Số kí hiệu Số 310/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v thực hiện Thông báo kết luận số 51/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn bản số 1486/UBND-NN2 của UBND tỉnh về thực hiện ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Nội dung
Ngày tạo 11/03/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :