Số kí hiệu số 54/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát việc xử lý, tiêu hủy xác động vật chết và giữ gìn vệ sinh
Nội dung
Ngày tạo 14/01/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :