Số kí hiệu số 187/UBND-TH1
Trích yếu V.v thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của TTCP về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Nội dung
Ngày tạo 08/01/2019
Các file đính kèm

Văn bản khác :