Số kí hiệu số 2186/UBND-NNPTNT
Trích yếu V/v yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM để hoàn thành mục tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo
Nội dung
Ngày tạo 26/10/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :