Số kí hiệu số 7836/UBND-VX3
Trích yếu V.v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của VN theo phương pháp đánh giá của Liên hiệp quốc
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :