Số kí hiệu Quyết đinh sô 721/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc thu hồi đất đề thực hiện công trình: Khu đất ĐGQSD đât, đất dịch vụ và giao đất ở tại khu đồng Cầu Đỏ, thôn Hủng 2, Đạo Tú
Nội dung
Ngày tạo 03/10/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :