Số kí hiệu Số 1827/UBND-NNPTNT
Trích yếu V/v tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí Huyện NTM theo QĐ số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 11/09/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :