Số kí hiệu 1413/UBND-NN&PTNT
Trích yếu V/v thực hiện hoàn thành và duy trì các tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung
Ngày tạo 25/07/2018
Các file đính kèm Không có file đính kèm

Văn bản khác :