Số kí hiệu Số 1281/UBND-NV
Trích yếu V/v chấn chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tác phong, thời gờ làm việc của CBCCVC
Nội dung
Ngày tạo 07/07/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :