Số kí hiệu so 1179/UBND-TNMT
Trích yếu V/v khẩn trương thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tam Dương
Nội dung
Ngày tạo 22/06/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :