Số kí hiệu Số 13-TT/HU
Trích yếu Thông tri Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Tam Dương, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024
Nội dung
Ngày tạo 06/06/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :