Số kí hiệu số 282/UBND-NV
Trích yếu V.v thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 của HĐND tỉnh và kế hoạch số 988/KH-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 09/03/2018
Các file đính kèm

Văn bản khác :