Số kí hiệu số 319/UBND-TTr
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung
Ngày tạo 05/12/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :