Số kí hiệu số 04/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, và quản lý, sử dụng pháo đảm bảo an ninh, trật tự tết Nguyên đán mậu Tuất năm 2018
Nội dung
Ngày tạo 13/11/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :