Số kí hiệu số 67/BCĐ-KTHT
Trích yếu V.v thực hiện KH cao điểm đấu tranh phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 18/09/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :