Số kí hiệu số 1743/ubnd-vp
Trích yếu V/v tham mưu dự thảo văn bản đi trình lãnh đạo UBND huyện ký ban hành
Nội dung
Ngày tạo 18/08/2017
Các file đính kèm

Văn bản khác :