Số kí hiệu Số ký hiệu: 122/UBND-LĐTBXH
Trích yếu V/v triển khai Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 14/01/2022
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang