Số kí hiệu Số ký hiệu: 75/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 02/TB-UBND ngày 06/1/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 11/01/2022
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang