Số kí hiệu Số ký hiệu: 4863/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 22/9/2021 của BCH đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảngviên giai đoạn 2021-2025
Nội dung
Ngày tạo 31/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang