Số kí hiệu Số ký hiệu: 4872/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở TTTT và Phòng Văn hóa và Thông tin
Nội dung
Ngày tạo 31/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang