Số kí hiệu Số ký hiệu: 4868/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện Công điện số 1815/CĐTTg ngày 26/12/2021 của TTCP; Công điện số 2146/CĐ-BYT ngày 22/12/2021 Bộ Y tế
Nội dung
Ngày tạo 31/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang