Số kí hiệu Số ký hiệu: 4857/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện TBKL số 347/TBVPVP ngày 22/12/2021 và Công điện số 1792/CĐ-TTg, số 9406/CĐ-TTg ngày 23/12/2021
Nội dung
Ngày tạo 31/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang