Số kí hiệu Số ký hiệu: 4790/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tuyên truyền nội dung Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị
Nội dung
Ngày tạo 27/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang