Số kí hiệu Số ký hiệu: 4792/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 347/TB-VPCP ngày 22/12/2021 và Công điện số 1792/CĐ- TTg, số 9406/CĐ-TTg ngày 23/12/2021
Nội dung
Ngày tạo 27/12/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :

Chung nhan Tin Nhiem Mang