Số kí hiệu Số ký hiệu: 18/CT-CTUBND
Trích yếu Về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 để “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 22/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :