Số kí hiệu Số ký hiệu: 119/CV-BCĐ
Trích yếu V/v thực hiện Văn bản 10282/CVBCĐ ngày 18/11/2021 của BCĐ PCDBB Covid-19 tỉnh
Nội dung
Ngày tạo 19/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :