Số kí hiệu Số ký hiệu: 4236/UBND-KT&HT
Trích yếu V/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động của các Doanh nghiệp; Công tác quản lý vận tải liên tỉnh; Công tác quản lý hoạt động tại các Chợ; Công tác quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 19/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :