Số kí hiệu Số ký hiệu: 4214/UBND-TTR
Trích yếu về việc kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện năm 2021
Nội dung
Ngày tạo 17/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :