Số kí hiệu Số ký hiệu: 4160/UBND-VP
Trích yếu V/v thực hiện chỉ đạo của TTCP tại Công điện số 8149/CĐ-VPCP và Tỉnh ủy VP tại Văn bản số 907-CV/TU ngày 07/11/2021
Nội dung
Ngày tạo 12/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :