Số kí hiệu Số ký hiệu: 1973/STTTT-TTR
Trích yếu V/v đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng
Nội dung
Ngày tạo 10/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :