Số kí hiệu Số ký hiệu: 4127/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tăng cường kiểm tra các cơ sở KD dịch vụ văn hóa trên địa bàn huyện
Nội dung
Ngày tạo 10/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :