Số kí hiệu Số ký hiệu: 4114/UBND-VP
Trích yếu Tham mưu kiểm điểm công tác năm 2021 và báo cáo kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy năm 2020
Nội dung
Ngày tạo 09/11/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :