Số kí hiệu Số ký hiệu: 3860/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Ban chỉ đạo tỉnh và Huyện ủy Tam Dương
Nội dung
Ngày tạo 21/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :