Số kí hiệu Số ký hiệu: 3812/UBND-BCHQS
Trích yếu V/v triển khai thực hiện tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :