Số kí hiệu Số ký hiệu: 3796/UBND-VP
Trích yếu V/v bổ sung nội dung trong việc thực hiện một số biện pháp tạm thời liên quan đến người đến/về từ tỉnh Phú Thọ và các vùng có dịch khác
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :