Số kí hiệu Số ký hiệu: 3801/UBND-VP
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2872/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 củaUBND tỉnh Vĩnh Phúc
Nội dung
Ngày tạo 19/10/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :