Số kí hiệu Số ký hiệu: 3566/UBND-VHTT
Trích yếu V/v tăng cường công tác quản lý, phòng chống thiên tai, cháy nổ tại các di tích, các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn
Nội dung
Ngày tạo 30/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :