Số kí hiệu Số ký hiệu: 91/BCĐ-KT&HT
Trích yếu V/v chỉ đạo tổ chức khắc phục ngay các tồn tại trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa liên tỉnh bằng xe ô tô và công tác quản lý Chợ trên địa bàn xã Thanh Vân
Nội dung
Ngày tạo 23/09/2021
Các file đính kèm

Văn bản khác :